Tjenester

Bolig og næring

Tryg Elektro AS leverer nærmest alt innen elektriske tjenester, om det enten er mindre jobber som å montere stikkontakter eller om det er mer omfattende arbeid som installasjon av nytt elektrisk anlegg.

Maritime anlegg

Vi i Tryg Elektro AS kan også utføre tjenester på maritime anlegg som å montere, justere og reparere elektriske motorer og maskiner, generatorer, instrumenter og annet elektrisk utstyr.

Boliginstallasjon

Et godt samarbeid mellom byggherre og elektroinstallatør er grunnlaget for en vellykket elektroinstallasjon. Noen ønsker et el-anlegg som styres manuelt, mens andre vil ha en anleggsløsning med energisparing, fjernstyring og overvåking.

Rehabilitering

Vi har lang erfaring og god kompetanse på rehabilitering av alle typer el-anlegg. Vi tar på oss alt fra de små oppdragene til større totalrehabiliteringer. Vi fokuserer på å tilby våre kunder økonomisk forsvarlige tiltak og løsninger som er holdbare i lengre tid.

Service

Vi kan komme på service til deg og komme med anbefalinger til deg som kunde, basert på dine behov. Vi tar vare på ditt anlegg som om det skulle vært vårt eget. Vi ønsker å skape ett langvarig samarbeidsforhold – der dine behov er i sentrum.

El-kontroll bolig og næring

En el-kontroll er en statuskontroll av elektriske anlegg. Vi sjekker om den elektriske installasjonen og det elektriske utstyret i din bolig er sikkert å bruke, samt vurdere om det kan være risiko for brann. Den skal også avdekke eventuelle feil og mangler som utgjør fare for personer, husdyr, skader på gjenstander og selve boligen.

El-kontroll maritime anlegg

Vi utfører også el-kontroll av elektriske anlegg på maritime anlegg. Her sjekker vi det samme, at den elektriske installasjonen og det elektriske utstyret på maritime anlegg er sikkert å bruke, samt vurdere om det kan være risiko for brann. Den skal også avdekke eventuelle feil og mangler som utgjør fare for mannskap, passasjerer og gjenstander.

Trenger du hjelp? Ring oss nå!